Home

2019

15 november 2019.

Algemene ledenvergadering 2019. De jaarlijkse Algemene ledenvergadering wordt gehouden op 11 december 2019, aanvang 20.00 uur. Wederom wordt deze gehouden op de inmiddels vaste locatie in zalencentrum De Voorhof. Een ieder is van harte welkom.......
30 mei 2019.

​Terug van weggeweest: De coloradokever. Controleer daarom het aardappelloof in april en mei regelmatig op symptomen (bladvraat) van de coloradokever.De Coloradokever (Leptinotarsa decemlineata) behoort tot de familie van de bladhaantjes, een zeer grote groep van voornamelijk blad-etende kevers. Hij wordt ongeveer 1 cm groot en is duidelijk te herkennen aan de 10 overlangse zwarte tot bruinzwarte strepen op de gele dekschilden. Zijn Nederlandse naam kreeg hij omdat men dacht dat de kever afkomstig was uit de Amerikaanse staat Colorado. Oorspronkelijk kwam de kever echter alleen voor op de hoogvlakten van Mexico, waar hij vrijwel uitsluitend leefde op de stekelnachtschade (nauw verwant met de aardappelplant), een geelbloemige distelachtige plant waarvan de zaden gemakkelijk in de vacht van dieren blijven hangen.
 
In de moestuin kan je veel onheil voorkomen door ervoor te zorgen dat de winterkevers zich niet kunnen voortplanten. Controleer daarom het aardappelloof in april en mei regelmatig op symptomen (bladvraat) van de coloradokever. Ga op zoek naar de kevers, vang ze af en vernietig ze (plattrappen). Controleer dan ook de onderkant van de blaadjes op eitjes en knijp ze plat of pluk de bladeren met de eitjes af en vernietig ze. Als je in dit stadium kan ingrijpen, is de kans zeer groot dat er in het verder verloop van de teelt geen coloradokevers meer opduiken, tenzij er vanuit buurtpercelen zomerkevers opduiken.
25 april 2019.

Hallo, ik ben een vuurwants ... Ik ben niet giftig ondanks mijn rode kleur, niet voor mensen en ook niet voor dierenmaar je moet me toch niet opeten want ik smaak niet. 
Ik eet ook geen bladeren of andere planten en ik verlaat je tuin zoals die is.
Ik voed me met dode bloemen of dode insecten want ik ben een omnivoor; ik leef voornamelijk van sappen uit bladeren of zaden van planten die ik met mijn zuigsnuit of rostrum leegzuig. Ook lust ik wel wondsappen uit de boomschors, waardoor soms grote aantallen van mij en mijn soortgenoten op de boombast zijn te zien. Ik word vaak aangetroffen rond de stam van de lindeboom (Tilia), maar ook andere planten zijn geschikt zoals Robinia pseudoacacia en kaasjeskruid (Malva). Hoewel ik voornamelijk plantensappen opzuig vul ik mijn menu aan met het leegzuigen van dode insecten en soms jaag ik actief op andere insecten. Ook soortgenoten zijn hierbij niet veilig.
Daarom vind je me vaak in hoeken, waar al het stof en de bloemen door de wind worden weggedragen.  Ook hou ik niet van andere kevers en heb een lichtzure geur, dat ruik je vooral als ik 2cm hardloop.  Dat is ook de reden waarom katten en honden me niet opeten. 
Dus als je van barbecues zonder muggen houdt, zorgt het ervoor dat ik bij je in de buurt leef want waar ik ben, zijn geen muggen. 
Ik moet toegegeven, ik breng altijd veel vrienden en familie mee, waardoor we altijd in grote groepen verschijnen maar als dat je ons niet stoort, doen we niets. 
Ik heb soms ook de kleur "geel" of zonder puntjes helemaal rood. 
Wil je me toch weg houden van je huisje ….. berg dan vervolgens een stapel hout op in de buurt, er zijn daar duizend hoekjes en spinnenwebben, ik voel me daar goed. 

Kortom .... ook ik ben een vaste bewoner van ons volkstuinencomplex .....
17 maart 2019.

Op 27 februari 2019 is er een overleg geweest tussen de Gemeente Dronten en het bestuur ( voorzitter en secretaris ) over de toekomst ( locatie ) van onze vereniging. In het Verenigingsblad, 20e jaargang, nr 1, maart 2019 kunt u het verslag lezen van dit overleg.
1 februari 2019.

​Leer zelf fruitbomen enten.  Het Volkstuinen Overleg Lelystad ( VOL ) 
en de Stichting Fruit Yn Fryslan organiseren samen een cursus enten in Lelystad ...Het snijden is de kunst en dat kun je leren.
Bij voldoende belangstelling (ca.15 mensen) komt er eind maart een specialist uit Friesland naar Lelystad om het enten aan te leren.  De bijeenkomst heeft een theoretisch deel en een praktijk gedeelte, waarin het gebruik van het ent-mes wordt geoefend en uiteindelijk een of meer fruitbomen gemaakt kunnen worden door elke deelnemer.                            
Voor het maken van een fruitboom is een onderstam-boompje noodzakelijk en enthout van het ras waarvan je een boom wilt maken.  Beide worden meegebracht.                                                                                                                 
Onderstammen kosten vanaf € 2 per stuk.  Enthout, een ruime keuze aan appel-, peren-, en pruimenrassen is geheel gratis, evenals het andere ent-materiaal en het eventueel lenen van een entmes. Het is handig als u uw eigen snoeischaar meeneemt.
De cursuskosten zijn € 15,- per cursist.
Entmessen kunnen worden geleend worden voor gebruik tijdens de bijeenkomst maar zijn ook te koop, ook voor linkshandigen (€ 20,- per stuk)

De cursus zal in principe plaatsvinden op 9 maart 2019,
in de Duurzaamheidswinkel aan het Stadhuisplein.
Aanvang 09.30 uur. Eindtijd ca. 12.00 uur.

Je schrijft je in voor de cursus door:
€15 ,-  te storten op rekening nummer NL 89ABNA 0537144315
tnv Fruit Yn Fryslan en te vermelden: 
lokatie Lelystad, en uw telefoonnummer.

Meer informatie:
#   fpdoornenbal@telfort.nl  (St. Fruit yn Frieslan)
#  pieterwielinga@gmail.com  06-50 664 176 
22 januari 2019.

Op de eerste braakliggende tuin naast de parkeerplaats ligt weer koeienmest. 
Deze mest mag iedereen gebruiken en is gratis. 
Mest gebruiken houdt ook in, de plek waar het gestort wordt netjes houden 
en ook de restjes opruimen.
Mest voorverteren
De mest komt het beste tot zijn recht door het een seizoen op een hoop te zetten zodat ze kan voorverteren. Combineer het eventueel met een composthoop. De mest is namelijk vers en bevat dikwijls hooi, wat minder goed verteert.
De mest is geschikt voor het afdekken van wintergevoelige planten en voor bemesting bij fruitbomen en struiken.
19 januari 2019. 

Artikel uit Trouw
Naaktslak. © Hans Hillewaert
De droge zomer van afgelopen jaar heeft grote gevolgen voor slakken. Er worden veel minder huisjesslakken en naaktslakken gezien. Hoewel er geen landelijke tellingen worden gedaan, zijn er nogal wat waarnemingen die wijzen op een
kaalslag onder slakken. 
Dit meldt de stichting Anemoon, die met vrijwilligers onderzoek doet in het ‘natte milieu’. De belangrijkste aanwijzing is de telling van Silvia
Hellingman uit Wapserveen. Zij speurt sinds enkele jaren rond haar boerderij in de nachtelijke uren naar de eikenprocessievlinder. In de maand augustus telt ze iedere nacht een kwartier lang ook de naaktslakken die zij op een vaste route rond haar huis aantreft.
Ze is er in 2011 mee begonnen en telde toen in augustus iets meer dan vierhonderd naaktslakken, in 2016 waren het er zelfs elfhonderd, een jaar later negenhonderd. Maar afgelopen augustus waren het er nog geen honderd.
“Het was heel treurig dit jaar”, zegt Hellingman. Slakken worden gegeten door lijsters en merels en ook door egels. “Slakken zijn niet het hoofdvoedsel voor egels”, vertelt Jenny Kleve van Egelbescherming Nederland. “Maar egels eten ze wel.” En ook met de egels gaat het niet goed. Uit tienjaarlijkse tellingen blijkt dat het aantal bij
iedere meting met de helft is teruggelopen. “Dat komt door landbouwgif, inperking van het leefgebied en door het verkeer. Maar de droge zomer en het najaar hebben egels nog een extra klap gegeven. Wij krijgen bij ons opvangcentrum heel veel ernstig ondervoede moederegels binnen en jongen die veel te klein zijn. Het is echt slecht gesteld met de egel in Nederland. We gaan niet goed om met het wildlife in ons land.” Hopen op een nat voorjaar.
Ook leden van de NMV, Nederlandse Malacologische Vereniging (schelpen en slakken) zien een sterke teruggang in het aantal slakken. “We hebben geen harde statistisch gegevens”, vertelt secretaris Sylvia van Leeuwen. “Maar tijdens onze excursies zien we dat de meeste Nederlandse soorten, die van een vochtige omgeving houden, het erg moeilijk hebben. De soorten die uit warmere streken komen, zoals de zandslak, hebben minder last van de warmte en de droogte.”
Van Leeuwen hoopt op een nat voorjaar in 2019. “Slakken zijn snelle voortplanters. De populatie kan zich ook weer snel herstellen.” Omdat er geen goede registratie is van slakken in Nederland, denkt de NMV na over een manier om te dieren te gaan monitoren.  In Nederland komen ten minste honderddertig soorten landslakken voor. Ongeveer een vijfde daarvan zijn naaktslakken. Slakken zijn extreem gevoelig voor uitdroging. Bij grote droogte kruipen ze ondergronds, op zoek naar vocht, maar door de droogte in 2018 bood dit weinig soelaas.
5 januari 2019.

Het bestuur wenst alle leden en niet-leden een gelukkig en gezond 2019 toe. We hopen voor iedereen dat het een prachtig tuinjaar wordt en dat iedereen veel plezier zal beleven aan deze mooie vereniging.
Deze website is mede mogelijk gemaakt door Sybit | Software op Maat © 2024 Volkstuinvereniging Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat