Home

Tuinhuur/Contributie

Er zijn voldoende lege tuinen en de vereniging heeft daarom geen wachtlijst. Zo kunt u snel aan de slag!

+ De jaarlijkse contributie is € 10,00
+ De tuinhuur is € 13,50 per are (100 m2) per jaar.
+ Per tuin (ongeacht de grootte) vragen wij een borg van €50,00. Deze borg betaald u eenmalig en krijgt u terug als u uw tuin opzegt.

Elk lid is contributieplichtig, ongeacht de grootte van de tuin. De contributie moet gelijktijdig met de huur worden betaald. De huur gaat in op 1 november en eindigt op 31 oktober daarop volgend.

De contributie en tuinhuur kan na ontvangst van de rekening worden
overgemaakt naar het IBAN rekeningnummer:
NL78RABO 0348 1245 70
t.n.v.  Volkstuinvereniging Biddinghuizen.
Download:
Download:

Uw lidmaatschap beëindigen

Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dient u de volgende stappen te ondernemen:

- U kunt uiterlijk 1 november uw lidmaatschap opzeggen voor het nieuwe jaar.
- Als u tussen 1 november en 31 december opzegt, bent u nog wel lid in het volgende jaar, maar de tuin kan dan wel beschikbaar komen voor een nieuwe tuinder.
- U heeft een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen vóór 1 november.
- U vult het formulier in, dat u kunt downloaden via deze link: wijzigingsformulier
Als er problemen zijn waardoor u per direct niet meer voor de tuin kunt zorgen, neem dan met het bestuur contact op. 
- Het formulier stuurt u door de naar de secretariaat M. Endendijk, Harenberg 42, 8256JL Biddinghuizen of formulier mailen naar penningmeester@volkstuinbiddinghuizen.nl. Deze handelt de opzegging verder af.

Uw lidmaatschap is gestopt

- U moet vervolgens zorgen, dat uw tuin dusdanig wordt opgeleverd, dat een volgende tuinder kan starten met tuinieren. 
- U haalt al uw persoonlijke spullen van de tuin: gereedschap, schuurtjes, kas.
- Als u deze spullen niet meer wilt hebben, kunt u dat met toestemming van de bestuur achterlaten.
- Het bestuur beoordeelt of een schuur, kas nog in dusdanige staat is, dat deze door een ander gebruikt kan worden. Is dit het geval, dan laat u de spullen vervallen aan het complex.
- U kunt ook kijken of een andere tuinder of (indien bekend) de nieuwe tuinder bereid is deze zaken over te nemen. Let op: u mag niet zelf iemand zoeken die uw tuin overneemt.
- Zijn de schuur, kas in slechte staat, dan dient u dit zelf af te voeren.
Tegels en stenen moet u verwijderen, tenzij u toestemming krijgt (delen van) de tegels te laten liggen. Deze dienen dan opgestapeld te worden.
- De tuin moet verder 'zwart' worden opgeleverd. Dat betekent geen begroeiing, onkruid of bomen, tenzij het bestuur daar toestemming voor geeft het zo achter te laten.
- Als alles naar het oordeel van het bestuur op orde is, heeft u recht, dat uw borg voor de tuin wordt teruggestort.
- Als het niet naar behoren is opgeruimd, moet het complex zelf uw tuin op orde brengen en bent u uw borg voor de tuin kwijt.
Deze website is mede mogelijk gemaakt door Sybit | Software op Maat © 2024 Volkstuinvereniging Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat