Home

Tuinhuur/Contributie

Er zijn voldoende lege tuinen en de vereniging heeft daarom geen wachtlijst. Zo kunt u snel aan de slag!

+ De jaarlijkse contributie blijft € 10,00
+ De tuinhuur wordt € 13,50 per are (100 m2) per jaar.

Elk lid is contributieplichtig, ongeacht de grootte van de tuin. De contributie moet gelijktijdig met de huur worden betaald. De huur gaat in op 1 november en eindigt op 31 oktober daarop volgend.

De contributie en tuinhuur kan na ontvangst van de rekening worden
overgemaakt naar het IBAN rekeningnummer:
NL78RABO 0348 1245 70
t.n.v.  Volkstuinvereniging Biddinghuizen.

 
Download:
Deze website is mede mogelijk gemaakt door Sybit | Software op Maat © 2022 Volkstuinvereniging Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat