Home

Tuintips oktober-december

Spitten
Spitten heeft diverse definities, 1 hiervan vindt u hieronder;
Spitten is een kerende grondbewerking van de bovenste laag van de grond (bouwvoor). Hierbij wordt deze laag zodanig omgedraaid dat het onkruid en de eventueel opgebrachte stalmest of kunstmest onder de grond komt. Spitten wordt gedaan om de structuur van de bodem te verbeteren, en eventuele gewasresten en mest onder te werken en onkruid te bestrijden.
 
Het seizoen om te spitten komt eraan en sommigen zijn zelfs al begonnen. De meeste oogst is binnen.  De vrij gekomen grond kan winterklaar worden gemaakt. Vooraf kun je op de vrij gekomen grond ook nog wat groenbemester zaaien en later onder werken.
 
Kleigrond moet voor de winter gespit worden zodat de grond kan stukvriezen en zo de structuur verbeterd wordt. Zandgrond kan zowel in het najaar als in het voorjaar gespit worden. Spitten heeft als voordeel, boven ploegen, dat er geen ploegzool (verdichte laag net onder de geploegde grond) gevormd wordt waardoor de waterdoorlating van de grond afgesloten wordt. Bij het spitten breekt de grond af waardoor je een grillige structuur krijgt en deze water doorlatend is.
 
Meestal wordt afgewerkte mest (stal-, paarden- of kippenmest) opgebracht en samen met de gewasresten zoals; koolbladeren, bonenresten e.d. omgespit (zie ook definitie). Er kan ook zonder mest worden gespit. De afgewerkte mest of kunstmest wordt dan later (in het voorjaar) opgebracht.
 
Onder afgewerkte mest wordt verstaan, dat de mest minimaal een jaar rust zodat de scherpte ervan is uitgewerkt. Verse mest kan schade aan het gewas brengen omdat het nog niet is uitgewerkt waardoor het gewas verbrand. Teveel bemesting op de tuin is ook niet goed.
 
Er zijn diverse soorten spit gereedschappen zoals een spade, schep of spitvork.
Spitten kan met de spade (spa), een spitvork (spitgreep) of een schep (ook wel schop of bats genoemd) gedaan worden of machinaal met een spitmachine. Een schep met een gebogen blad is niet geschikt voor het spitten en vooral bedoeld voor het opscheppen van grond of zand.
Het is vermoeiend, maar daarentegen hoef je niet naar de sportschool.
 
Meer info: https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=spitten

Mest volkstuinvereniging
Mest gebruiken houdt ook in, de plek waar het gestort wordt netjes houden en ook de restjes opruimen. De mest komt het beste tot zijn recht door het een seizoen op een hoop te zetten zodat ze kan voorverteren. Combineer het eventueel met een composthoop. De mest is namelijk vers en bevat dikwijls hooi, wat minder goed verteert.

De mest is geschikt voor het afdekken van wintergevoelige planten en voor bemesting bij fruitbomen en struiken.

 
Deze website is mede mogelijk gemaakt door Sybit | Software op Maat © 2022 Volkstuinvereniging Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat