Home

Tuintips april-juni

Phytophthora: de aardappelziekte
 
Phytophthora is een schimmelziekte die ook wel de aardappelziekte wordt genoemd. De schimmel tast ook tomaten aan. Phytophthora kan bij warm, vochtig weer snel het gewas zwaar aantasten. De moeilijk beheersbare ziekte verspreidt ook snel naar aardappelen en tomaten in de omgeving. 

Phytophthora herkent u aan bruinzwarte vlekken op het blad, waarbij aan de onderkant  van het blad, op de grens van ziek en gezond, groen weefsel onder vochtige omstandigheden wit schimmelpluis ontstaat. Op de stengels kunnen bruinzwarte vlekken ontstaan, die vaak beginnen in de bladoksels. Op de knollen vormt phytophthora bruinachtige, iets ingezonken plekken; de knol is roestbruin verkleurd met “eilandjes” van gezond weefsel. De knol verrot.
 
Verspreiding
De ziekte verspreidt zich  via oösporen en via sporen en overwintert  in knollen en afvalhopen. Oösporen zijn overlevingssporen die in de grond en in loofresten achterblijven. Ze kunnen in de grond enkele jaren overleven. Ze ontkiemen onder vochtige omstandigheden (plassen) en kunnen dan bladeren die op de grond hangen infecteren.

Aantasting door oösporen kunt u voorkomen door niet vaker dan één maal per 4 jaar op het zelfde stuk tuin aardappelen of tomaten te telen. Voorkom dat er plassen ontstaan als u de planten water geeft. Voorkom de verspreiding van oösporen door aangetaste bladeren en stengels zo snel mogelijk te verwijderen in een dichte plastic zak. Geef dit mee met het huisvuil. Als u ziek loof op de composthoop gooit  en later de compost onderspit, verspreidt u de oösporen met de compost over uw hele tuin.
 
Sporen zijn ziektekiemen die zich via de lucht verspreiden en zo de buurpercelen kunnen aantasten. Ook via uw schoeisel of kleding kan dit gebeuren.
Ze worden gevormd in het witte schimmelpluis op de onderkant van aangetaste bladeren en stengels. Verwijder aangetaste plantdelen.
 
Voorkomen en bestrijden.
De beste maatregel tegen phytophthora is de ziekte zolang mogelijk  voorkómen.
Zit de ziekte eenmaal in het gewas, dan is een goede aanpak nodig om nog een opbrengst te halen en om uitbreiding naar buurpercelen tegen te gaan.
Het is bovendien wettelijk verplicht om aantastingen te bestrijden.
 
Met de volgende maatregelen kunt u de gevolgen van de ziekte voorkómen of uitstellen.
-Opslagplanten en afvalhopen verwijderen;
-NAK-gekeurd pootgoed gebruiken (dit is op diverse ziekten en aantastingen gekeurd en onderzocht)
– Vroeg gewas (voorkiemen, vroeg rijpend ras )
– Evenwichtige bemesting en de juiste plantafstand;
– Aangetast loof verwijderen  in een dichte plastic zak ;
– Chemische bestrijding
Chemische bestrijding van de schimmel werkt preventief.
Dat betekent dat u het gewas spuit voordat het aangetast is.
Daarvoor zijn diverse middelen verkrijgbaar.
Volg de gebruiksaanwijzing strikt op.
 
Tips:
Koop gezamenlijk NAK-gekeurd pootgoed aan.
Laat geregeld (liefst 3 keer per week) alle tuinen controleren door iemand die de ziekte kan herkennen en die de tuinders waarschuwt bij een aantasting.
Stel een deskundige aan die de gewasbescherming in alle tuinen uitvoert.
 
Bron:  Masterplan Phytophthora
Postbus 29773
2502 LT Den Haag
 
Wat praktische tips.
De VTV hanteert een wisselteelt van 3 jaar. In de voorjaarscirculaire wordt aangegeven welk deel  (A, B of C) beplant mag worden met aardappelen.
Begin met 1 keer per week spuiten als de eerste blaadjes er aan zitten, dit als preventie.
Gewas goed in de gaten houden bij phytophthora druk (dit wordt aangegeven door LTO).
Bij warm en vochtig weer vaker spuiten (2x per week).
Mocht het toch uit de hand lopen, dat de phytophthora dus gaat overheersen,  dan al het loof verwijderen en afvoeren, ook de aardappelen rooien en meenemen en niet op de tuin achterlaten en zeker niet op de composthoop gooien. Ook vroege- of biologische aardappelen in de gaten houden en bij de minste of geringste vorm van phytophthora spuiten.

Houd er rekening mee dat wij in een landbouwgebied zitten en bestrijding van phytophthora verplicht is en een hoge prioriteit heeft.

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan het bestuur.
 
Deze website is mede mogelijk gemaakt door Sybit | Software op Maat © 2023 Volkstuinvereniging Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat